Witamy na stronach Centrum Informacyjnego Funduszy Europejskich

CIFE zapewnia kompleksowe usługi w zakresie doradztwa oraz przygotowania wniosków o fundusze europejskie.

W latach 2007-2013 Polska uzyska z Unii Europejskiej  80,5 mld euro, z czego 67,3 mld euro na realizację polityki spójności i 13,2 mld euro na  realizację Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich Polska z Europejskiego Funduszu Rolnego. Dla potencjalnych beneficjentów udostępnione zostanie 6 Krajowych Programów Operacyjnych oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, po jednym na każde województwo.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości, jakie daje nam Unia Europejska w latach 2007-2013. Korzystając z Programów Operacyjnych oraz Inicjatyw Unii decydujecie Państwo o przewadze rynkowej swojej Firmy i wzroście jej konkurencyjności. Centrum Informacyjne Funduszy Europejskich doradza swoim klientom w jaki sposób  najkorzystniej można uzyskać bezzwrotne dotacje na sfinansowanie inwestycji.

Rozpocznij współprace od analizy szans możliwości uzyskania funduszy europejskich.
 

 

 

 

Wiadomosći

Poszukujemy współpracowników

2008-12-12 15:57
Centrum Informacji Funduszy Europejskich poszukuje osób do współpracy przy opracowywaniu projektów miękkich z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oś: 2, 8 oraz 9. 

Nabór wniosków PARP o dofinansowanie projektów w ramach wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

2008-09-03 21:28
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI informuje o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.    

Nowe formularze zgłoszeniowe

2008-07-16 16:55
Szanowni Państwo! W celu ułatwienia nawiązania współpracy, przygotowalismy nowe formularze zgłoszeniowe ( w dziale "Analiza szans możliwości uzyskania funduszy europejskich"). Dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowanie wstępnej analizy jest bezpłatne.

Szukamy specjalistów

2008-07-04 12:16
Centrum Informacyjne Funduszy Europejskich poszukuje osób posiadających umiejętnosći i doswiadczenie w sporządzaniu wniosków o przyznanie funduszy europejskich. Zgłoszenia proszę kierować na adres: biuro@cife.pl  

Przydatne linki:

Kwalifikator MSP