Poszukujemy współpracowników

2008-12-12 15:57

Centrum Informacji Funduszy Europejskich poszukuje osób do współpracy przy opracowywaniu projektów miękkich z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oś: 2, 8 oraz 9. 

Powrót