Oferujemy profesjonalne usługi:

- wskazanie potencjalnych możliwości dofinansowania inwestycji

- opracowanie Studium Wykonalności oraz biznes planów

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wniosku o płatność

- pomoc przy skompletowaniu pełniej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami

- analizy finansowo - ekonomiczne

- plan odnowy miejscowosci

- sporządzenie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach utworzonej Lokalnej Grupy Działania