Centrum Informacyjne Funduszy Europejskich doradza swoim klientom w jaki sposób  najkorzystniej można uzyskać bezzwrotne dotacje na sfinansowanie inwestycji. Rozpocznij współprace od analizy szans możliwości uzyskania funduszy europejskich.

DLA FIRM

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO